ข่าวสมัครงาน

 

- ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 22 พฤศภาคม 2018
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ครั้ง 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 17 พฤศภาคม 2018
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 9 พฤศภาคม 2018
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 20 เมษายน 2018
- ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 17 มกราคม 2018
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 10 มกราคม 2018
- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 3 มกราคม 2018
- ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท)
Posted on 19 ธันวาคม 2017
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี)
Posted on 12 ธันวาคม 2017
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.โท) 1 อัตรา
Posted on 4 ธันวาคม 2017
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และเข้าสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี)
Posted on 30 พฤศจิกายน 2017
- ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
Posted on 17 พฤศจิกายน 2017
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ป.ตรี)
Posted on 2 พฤศจิกายน 2017
- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจิตวิทยา
Posted on 27 พฤษภาคม 2017